Info en voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Hair and makeup by Denida is gevestigd in Noordwijk en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel  onder nummer 51302829. De hieronder genoemde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Hair and makeup by Denida en opdrachtgevers.Hair and makeup by Denida accepteert geen Algemene Voorwaarden van een ander partij tenzij schriftelijk andersovereengekomen

 

Artikel 1: Algemeen

 

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten waarbij een opdrachtgever gebruik maakt van de visagisten, hairstylisten, stylisten, etc. niet in dienst zijnde bij Hair and makeup by Denida maar als zelfstandig werkende en ingezet door Hair and makeup by Denida.

 

Artikel 2: Tarieven

 

Alle tarieven en prijzen specifiek bedoeld voor particulieren zijn inclusief 9% en/of 21% BTW.

 

2.1Hair and makeup by Denida kan voor een bepaalde dienst worden ingehuurd waarbij het tarief voor deze dienst geldt, of voor een bepaalde hoeveelheid uren. Bij het per uur boeken van een visagist geldt het uurtarief. De visagist/hairstylist wordt in dit geval geboekt voor een halve of een hele dag. Een halve dag is gebaseerd op 4 werkuren en een hele dag op 8 werkuren.

 

2.2 Het eerste overschreden uur overeenkomstig het contract zal worden geboekt als overuur en gefactureerd worden als het basis uurtarief. Eventuele bijkomende overuren zullen eveneens worden gebaseerd op het standaard uurtarief echter met bijtelling van 50%.

 

2.3 Voor werkzaamheden van de visagist/hairstylist tussen 24:00 en 08:00 uur zal Hair an makeup by Denida 200% van het basis uurtarief berekenen.

Artikel 3: Voorbereidende vergaderingen

 

In het geval van een vergadering/kennismaking niet plaatsvindend ten kantore van Hair and makeup by Denida of buiten de woonplaats van de visagist worden gemaakte openbaar vervoerskosten of in het geval van reizen met de auto een kilometervergoeding à € 0,50 per kilometer gefactureerd.

 

Artikel 4: Reiskostenvergoeding

 

4.1 De door de visagist/hairstylist gemaakte reiskosten voor zijn of haar werkzaamheden zijn voor de rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op gemaakte openbaar vervoerskosten of in het geval van reizen met de auto een kilometervergoeding à € 0,50 per kilometer.

4.2 Reiskosten voor werkzaamheden in het buitenland zijn tevens volledig voor de rekening van de opdrachtgever inclusief eventuele kosten voor overnachtingen in een hotel, eten en drinken tenzij schriftelijk anders overeengekomen door opdrachtgever en Hair and makeup by Denida

 

Artikel 5: Annulering

– Tot de 30e dag voor opdracht kosteloos.
– Vanaf 30e dag tot de 13e dag voor opdracht en/of na de proefsessie voor bruidsarrangement 25% voor de klant/opdrachtgever.
– Vanaf 14e dag tot de 7e dag voor opdracht 50% voor de klant/opdrachtgever.
– Vanaf 7e dag tot de 2e dag voor opdracht 75% voor klant/opdrachtgever.
– Vanaf 2e dag voor opdracht 100% voor klant/opdrachtgever.

5.3 In geval van overmacht w.o. ziekte van de visagist/hairstylist zal Hair and makeup by Denida in overleg met de opdrachtgever een oplossing zoeken.Hair and makeup by Denida kan te allen tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Facturering wordt dan evenredig aangepast.

 

Artikel 6: Betaling/Reservering van de opdrachten

6.1 De betaling dient vooraf te worden voldaan en in 2 delen.

Tijdens de proefsessie na dat wij onze doel bereikt hebben en alles naar wens gelopen is krijgt u van mij de checklijst  te ondertekenen, waarmee je bevestigd tevreden te zijn. Je rekent dan ook alvast de proefsessie af.

Hierna ontvang je een totaal factuur met het resterende bedrag welke minimaal 14 dagen voor je bruiloft dient te worden voldaan.

 

6.2 Reclamaties ten opzichte van de factuur: De opdrachtgever dient binnen 8 dagen schriftelijk + telefonische melding gemotiveerd in te gaan op detoegezonden factuur. Na deze termijn wordt hij geacht in te stemmen met de inhoud van de factuur.

 

6.3 Overschrijding genoemde betalingstermijn: Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn bij artikel 6.1 is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd over het gehele gefactureerde bedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.

 

6.4 Kosten van invordering: Alle kosten van invordering bij verzuim van betaling door opdrachtgever, zowel buitengerechtelijk als rechtelijk, komen ten laste van opdrachtgever. Deze worden op een minimum gesteld van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,00.

 

Contact

06-21 53 71 01
info@denidaschraders.nl

kvk nummer: 51302829
btw nummer: NL251932096D01

Annulerings policy

 -Tot de 30e dag voor opdracht kosteloos.
– Vanaf 30e dag tot de 13e dag voor opdracht en/of na de proefsessie voor bruidsarrangement 25% voor de klant/opdrachtgever.
– Vanaf 14e dag tot de 7e dag voor opdracht 50% voor de klant/opdrachtgever.
– Vanaf 7e dag tot de 2e dag voor opdracht 75% voor klant/opdrachtgever.
– Vanaf 2e dag voor opdracht 100% voor klant/opdrachtgever.

5.3 In geval van overmacht w.o. ziekte van de visagist/hairstylist zal Hair and makeup by Denida in overleg met de opdrachtgever een oplossing zoeken.Hair and makeup by Denida kan te allen tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Facturering wordt dan evenredig aangepast.

Tarieven

Alle tarieven en prijzen specifiek bedoeld voor particulieren zijn inclusief 9% en/of 21% BTW.

2.1Hair and makeup by Denida kan voor een bepaalde dienst worden ingehuurd waarbij het tarief voor deze dienst geldt, of voor een bepaalde hoeveelheid uren. Bij het per uur boeken van een visagist geldt het uurtarief. De visagist/hairstylist wordt in dit geval geboekt voor een halve of een hele dag. Een halve dag is gebaseerd op 4 werkuren en een hele dag op 8 werkuren.

2.2 Het eerste overschreden uur overeenkomstig het contract zal worden geboekt als overuur en gefactureerd worden als het basis uurtarief. Eventuele bijkomende overuren zullen eveneens worden gebaseerd op het standaard uurtarief echter met bijtelling van 50%.

2.3 Voor werkzaamheden van de visagist/hairstylist tussen 24:00 en 08:00 uur zal Hair an makeup by Denida 200% van het basis uurtarief berekenen.

Mijn kvk nummer is: 51302829

Mijn BTW nummer is: NL251932096D01

×